My First Reading Library (Bộ xanh đủ 50 file nghe)

6,000,000  1,390,000 

Mã ISBN:  9781409570202

Nhà xuất bản: Usborne

Số trang: 32 trang/cuốn

Kích thước: 19,5 * 13 cm

Tuổi: 3+

Giá bìa: £199.50

Định dạng: Paperback

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

0987862636