FLASH CARD PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ – GIAO TIẾP

110,000 

Số thẻ: 150 thẻ in 2 mặt

Kich thước thẻ 12x16cm.
Chất liệu: Giấy cứng Ivory 350gr/m2
Tuổi: 1-7
0987862636