1000 ý tưởng sáng tạo biến cái không thể thành có thể

180,000  145,000 

NXB: Thanh niên

Năm xuất bản: 2016

ISBN: 2528463340030

Định dạng:Hardback

Số trang: 184 trang

Kích thước: 20.5 x 24 cm

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tuổi:6+

0987862636