15 bài hát nhạc phim Disney cho con nghe mỗi ngày

15 bài hát nhạc phim Disney cho con nghe mỗi ngày ba mẹ nhé! Điều này không chỉ giúp con phát triển kỹ năng nghe mà còn giúp con có thêm vốn từ vựng phong phú đó ba mẹ ạ!

1. How Far I’ll Go (Moana)https://www.youtube.com/watch?v=cPAbx5kgCJo

2. In Summer (Frozen)https://www.youtube.com/watch?v=UFatVn1hP3o

3. Pocahontas (Colors of the Wind)https://www.youtube.com/watch?v=O9MvdMqKvpU

4. You’re Welcome (Moana)https://www.youtube.com/watch?v=79DijItQXMM

5. All Is Found (Frozen 2)https://www.youtube.com/watch?v=dpza2z4jmDk

6. Where You Are (Moana)https://www.youtube.com/watch?v=RTWhvp_OD6s

7. Into the Unknown (Frozen 2)https://www.youtube.com/watch?v=gIOyB9ZXn8s

8. Under the Sea (The Little Mermaid)https://www.youtube.com/watch?v=GC_mV1IpjWA

9. Two Worlds One Family (Tarzan)https://www.youtube.com/watch?v=ZFL0REtkocY

10. Show Yourself (Frozen 2)https://www.youtube.com/watch?v=nrZxwPwmgrw

11. Hawaiian Roller Coaster Ride (Lilo & Stitch)https://www.youtube.com/watch?v=nXpB1rixnPQ

12. Know Who You Are (Moana)https://www.youtube.com/watch?v=sf3CevfP-E8

13. Part of Your World (The Little Mermaid)https://www.youtube.com/watch?v=SXKlJuO07eM

14. Lost in the Woods (Frozen 2)https://www.youtube.com/watch?v=_8jNbZIsBQU

15. Remember me (Coco)https://www.youtube.com/watch?v=A0azOIk0KvgNguồn Giáo viên Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0987862636